Zkušební testy ke zjištění pokroku nebo úrovně studenta v oblastech gramatiky a slovní zásoby. Test je založen na učebnicích First Choice A1, First Choice A2 a First Choice B1.