V této kategorii najdete kurz týkající se procvičování nepravidelných sloves.

Procvičujeme a opakujeme si nepravidelná slovesa se zaměřením na minulý tvar.